Tjänster

GK Byggentreprenad hjälper i huvudsak Byggföretag med Entreprenadtjänster inom bl.a

– Betong och Armering

– Massagolv

– Om-, Tillbyggnader till mer omfattande nybyggnationer

– Snickeri

Genom åren har vi varit involverade i Entreprenadtjänster inom alla olika sektorer som industri, bostäder, offentlig verksamhet till kommersiella lokaler.