Tjänster

GK Byggentreprenad hjälper i huvudsak Byggföretag med Entreprenadtjänster inom bl.a

  • Betong och Armering
  • Massagolv
  • Om-, Tillbyggnader till mer omfattande nybyggnationer
  • Snickeri
  • Byggservice
  • Mur & Puts

Genom åren har vi varit involverade i Entreprenadtjänster inom alla olika sektorer som industri, bostäder, offentlig verksamhet till kommersiella lokaler.